Úterý 29. září

svátek má Michal,
zítra slaví Jeroným

Aktuální články

31.8.2020 Úřední deska
Výzva vlastníkům nemovitosti a dalším oprávěným

10.7.2020 Pošta
Pobočka České pošty v budově Obecního úřadu Štítina

22.1.2020 Přehled akcí
Kalendář kulturních a sportovních akcí

8.4.2019 Fotbal
TJ Tatran Štítina - fotbal

6.2.2018 Odpady v obci
Poplatek za odpad pro rok 2018

4.2.2018 Přístupnost stránek
Prohlášení o přístupnosti

18.1.2018 Hlášení místního rozhlasu
18.1.2018

17.1.2018 rok 2017
Zápis č.6 (13.12.2017)

17.1.2018 Pomník vojína Ivana Kubince
Pomník vojína 1. čs. tankové brigády I. Kubince

17.1.2018 Zámek Štítina
Bývalý zámek Štítina

Pro případ ohrožení

Informace občanům, jak se chovat při mimořádných událostech

Charakter možného ohrožení území obce

Povodeň: 
Přirozená povodeň na řece Opavě, potoku Sedlinka, ohrožení retenční nádrží Přerovec.

Únik toxických látek: 
Únik plynných toxických látek ze stálých zdrojů (chladírenské čpavkové systémy), únik toxických látek z mobilních zdrojů (cisterny).

Další možné typy plošného ohrožení: 
Vichřice, sněhová kalamita, dlouhotrvající

Způsob varování obyvatelstva

V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události je varování obyvatel zajištěno koncovými prvky systému varování – sirénami. Varovným signálem je „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Je to kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin, po kterém následuje u elektronických (mluvících) sirén hlasem sdělená informace o druhu hrozby.
Kromě tohoto signálu existuje v ČR ještě signál „POŽÁRNÍ POPLACH“. Tento signál je vyhlašován rotační sirénou přerušovaným tónem po dobu jedné minuty (25s-10s-25s), u elektronických sirén je to tradiční hasičská kvarta „ho-ří“. Signál slouží ke svolání jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Obecné zásady chování obyvatelstva po přijetí informace o mimořádné události

 • SNAŽTE SE ZÍSKÁVAT informace z oficiálních zdrojů (regionální rozhlas a televize), a
  respektujte je
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby
 • NETELEFONUJTE zbytečně, nepřetěžujte telefonní síť
 • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci
 • POMÁHEJTE ostatním, zejména starým, nemocným, nemohoucím a nevidomým lidem
 • UVĚDOMTE SI, že lidský život a zdraví je na prvním místě; záchrana majetku až potom
 • VŽDY UPOSLECHNĚTE pokynů příslušníků záchranných jednotek a evakuačních orgánů

Jedná-li se o únik toxické látky, dbejte těchto zásad

 • Zůstaňte doma! Jste-li na ulici, ukryjte se v nejbližší budově nebo se vraťte domů, využijte vyšších pater a místností po větru.
 • Uzavřete okna a dveře.
 • Zatěsněte rámy oken a dveří, klíčové dírky, otvory pro poštu apod. (lepicí páska), vypněte ventilaci, větrací systémy, klimatizaci.
 • Připravte si improvizované prostředky ochrany:
  • na dýchací cesty vlhkou tkaninu, převažte punčochou nebo šálou, ať máte volné ruce
  • o na oči těsné brýle (plavecké, lyžařské s utěsněnými otvory)
 • Vyvarujte se větší fyzické námahy, dýchejte co nejúsporněji.

Bude-li nařízena evakuace, v zájmu každého občana je uposlechnout!

V případě nařízené evakuace osob z ohrožené zóny dostanou občané všechny důležité informace mluveným sdělením prostřednictvím elektronických sirén, mobilních sirén a megafonů, obecního rozhlasu, vysílání regionálních rozhlasových stanic, nebo si je přečtou na úřední desce.

Je důležité nařízení a pokynů k evakuaci uposlechnout a respektovat je. 
Občanům to nařizuje nejen zákon, ale je to především jejich vlastní zájem! 

Do míst soukromého náhradního ubytování (u příbuzných nebo známých) nebo organizovaného náhradního ubytování (Základní škola generála Heliodora Píky a MŠ Štítina, Komenského 26), se můžete
přepravit:

 • Vlastním dopravním prostředkem (samovolné evakuace)
 • Pěšky (samovolné evakuace)
 • Organizovaným dopravním prostředkem (autobusem, řízená evakuace)

Využijete-li k evakuaci osobního vozidla

 • Důsledně dbejte příkazů pracovníků řídících dopravu a organizaci odstavných parkovišť.
 • Užitečně naplňte zavazadlový prostor.
 • Nabídněte volné místo.
 • Uvědomte si, že pomaleji znamená někdy rychleji!!!

Zásady pro opuštění bytu

 • Uhasit otevřený oheň v topidlech.
 • Vypnout elektrické spotřebiče (mimo mrazniček).
 • Uzavřít hlavní uzávěr vody a plynu.
 • Domácí zvířata opatřit dostatkem potravy a vody a ponechat v bytě.
 • Uzamknout byt, dveře opatřit oznámením o opuštění bytu a s evakuačním zavazadlem se dostavit na místo dle pokynů.
 • Dětem vložit do kapsy jmenovku s adresou.
 • Ověřit, zda i sousedé vědí o vyhlášení evakuačního opatření
Evakuační zavazadlo (doporučený obsah pro pěší dospělou osobu)
 • Základní trvanlivé potraviny minimálně na 24 hodin – konzervy, trvanlivý salám, balený chléb, pitná voda.
 • Předměty denní potřeby, jídelní miska a příbor.
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a drobné cennosti.
 • Přenosný radiopřijímač s náhradními bateriemi, svítilna.
 • Toaletní a hygienické potřeby.
 • Osobní léky.
 • Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel, přikrývka.
Vždy jednejte s rozvahou, nepodporujte chaos.
Bez zmatků a paniky se každá situace zvládá lépe!
Vytvořeno: 17.1.2018
Mapa stránek | Vzhled stránek | Přístupnost stránek | Redakce
Oficiální stránky obce Štítina © Všechna práva vyhrazena, GDstudio - technický správce aplikace.