Úterý 28. června

svátek má Lubomír,
zítra slaví Petr a Pavel

Vyhlášky a nařízení obce

Směrnice obce Štítina

upravující pravidla pro používání symbolů obce - zobrazit
Vyvěšeno: 9.12.2021

Řád ohlašovny požáru

zobrazit
Vyvěšeno: 9.12.2021

Požární řád

zobrazit
Vyvěšeno: 9.12.2021

Obecně závazná vyhláška č.3/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - zobrazit
Vyvěšeno: 9.12.2021

Obecně závazná vyhláška č.2/2021

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Štítina - zobrazit
Vyvěšeno: 9.12.2021

Obecně závazná vyhláška č.1/2021

kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Štítina - zobrazit
Vyvěšeno: 9.12.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2005

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy - zobrazit
Vyvěšeno: 12.1.2010

Obecně závazná vyhláška Obce Štítina č. 1 / 2013

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky v obci Štítina - zobrazit
Vyvěšeno: 25.6.2013

Obecně závazná vyhláška Obce Štítina č. 1 / 2014

o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/1997, o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravu bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených záplavou - zobrazit
Vyvěšeno: 23.6.2014

Obecně závazná vyhláška Obce Štítina č. 1 / 2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Štítiny -zobrazit
Vyvěšeno: 30.4.2015

Obecně závazná vyhláška obce Štítiny č. 1 / 2016

o nočním klidu a regulaci hlučných činností - zobrazit
Vyvěšeno: 9.9.2016

Obecně závazná vyhláška obce Štítina č. 1 / 2017

o regulaci hlučných činností - zobrazit
Vyvěšeno: 14.12.2017

Obecně závazná vyhláška obce Štítiny č. 1 / 2018

o nočním klidu - zobrazit
Vyvěšeno: 22.2.2018

Obecně závazná vyhláška obce Štítiny č. 1 / 2020

o místním polatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zobrazit
Vyvěšeno: 14.5.2020

Obecně závazná vyhláška č.4/2019

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - zobrazit
Vyvěšeno: 16.12.2019

Obecně závazná vyhláška č.3/2019

o místním poplatku ze psů - zobrazit
Vyvěšeno: 16.12.2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálnch odpadů - zobrazit
Vyvěšeno: 16.12.2019

Nařízení obce č. 3/2018

zobrazit
Vyvěšeno: 13.12.2018

Obecně závazná vyhláška obce Štítina č. 3/2017

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálníh odpadů - zobrazit
Vyvěšeno: 14.12.2017

Obecně závazná vyhláška obce Štítina č. 2/2017

o nočním klidu - zobrazit
Vyvěšeno: 14.12.2017

Obecně závazná vyhláška obce Štítiny č.3/2016

o místním poplatku ze psů - zobrazit
Vyvěšeno: 12.12.2016

Obecně závazná vyhláška obce Štítiny č.2/2016

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zobrazit
Vyvěšeno: 12.12.2016

Obecně závazná vyhláška Obce Štítina č. 4/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zobrazit
Vyvěšeno: 10.12.2015

Obecně závazná vyhláška Obce Štítina č. 3/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Štítiny - zobrazit
Vyvěšeno: 10.12.2015

Řád ohlašovny požáru

zobrazit
Vyvěšeno: 1.3.2012

Obecně závazná vyhláška Obce Štítina č. 2/2015

o nočním klidu a reguleci hlučných činností - zobrazit
Vyvěšeno: 25.6.2015

Obecně závazná vyhláška Obce Štítina č. 4/2014

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zobrazit
Vyvěšeno: 16.12.2014

Obecně závazná vyhláška Obce Štítina č. 3/2014

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním materiálem na území obce Štítina - zobrazit
Vyvěšeno: 16.12.2014

Obecně závazná vyhláška Obce Štítina č. 2/2014

o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 18/2002, o závazné části územně plánovací dokumentace obce Štítina - zobrazit
Vyvěšeno: 21.8.2014

Obecně závazná vyhláška Obce Štítiny 6/2013

 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zobrazit
Vyvěšeno: 13.12.2013

Obecně závazná vyhláška Obce Štítiny č. 4/2013

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - zobrazit příloha - zobrazit
Vyvěšeno: 22.8.2013

Obecně závazná vyhláška Obce Štítiny č. 3/2013

o zrušení obecně závazné vyhlášky č.4/2010 o místním poplatku ze vstupného - zobrazit
Vyvěšeno: 22.8.2013

Obecně závazná vyhláška Obce Štítiny č. 2/2013

o zrušení obecně závazné vyhlášky č.5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj - zobrazit
Vyvěšeno: 22.8.2013

Obecně závazná vyhláška č.2/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zobrazit
Vyvěšeno: 13.12.2012

Obecně závazná vyhláška obce Štítina č.2/2011

o stanovení systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Štítina - zobrazit
Vyvěšeno: 21.4.2011

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010

o místním poplatku ze vstupného - zobrazit
Vyvěšeno: 9.12.2010

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - zobrazit
Vyvěšeno: 9.12.2010

Obecně závazná vyhláška č.2/2010

o místním poplatku ze psů - zobrazit
Vyvěšeno: 9.12.2010

Dodatek č.2 zřizovací listiny Základní školy Štítina

Dodatek č. 2 zřizovací listiny ze dne 1.10.2002, příspěvkové organizace, Základní školy generála Heliodora Píky a Mateřské školy Štítina ze dne 26.10.2209 - zobrazit
Vyvěšeno: 12.1.2010

Dododa

o společném spádovém obvodu k zajištění povinné školní docházky - zobrazit
Vyvěšeno: 12.1.2010

Zřizovací listina školské rady

zobrazit
Vyvěšeno: 12.1.2010

Dodatek zřizovací listiny

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy generála Heliodora Píky Štítina - zobrazit
Vyvěšeno: 12.1.2010

Zřizovací listina

Základní škola generála Heliodora Píky, okres Opava, příspěvková organizace - zobrazit
Vyvěšeno: 12.1.2010

Obecně závazná vyhláška č.18/2002

ze dne 3.7.2002 o závazné části územně plánovací dokumentace obce Štítina - zobrazit
Vyvěšeno: 12.1.2010

Řád veřejného pohřebiště

Opatření   Zastupitelstvo obce Štítina na svém zasedání dne 28.5.2002 schválilo a vydává podle § 102 odst. 3, v souvislosti s § 84 ods. 4, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích/obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., v souladu s ...
Vyvěšeno: 13.3.2008
Mapa stránek | Vzhled stránek | Přístupnost stránek | Redakce
Oficiální stránky obce Štítina © Všechna práva vyhrazena, GDstudio - technický správce aplikace.