Neděle 14. srpna

svátek má Alan,
zítra slaví Hana

Obnova konstrukce chodníku ul. Hlavní a Ivana Kubince

Vážení spoluobčané,

 

jak jistě víte, Obec Štítina dlouhodobě podniká aktivity za účelem zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, zejména pak chodců, a to především v průtahu obce kolem silnice II/467. Při této příležitosti bychom Vás rádi informovali, že v nejbližších dnech hodláme požádat o získání dotace na rekonstrukci stávajícího chodníku (projekt pod názvem „„Štítina – ul. Hlavní a I. Kubince, Obnova konstrukce chodníku“), který spojuje ulici Hlavní s ulicí I. Kubince, a to  v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 21. VÝZVA „MAS OPAVSKO – IROP – ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY 2021“, ve vazbě na výzvu ŘO IROP Č. 53 „UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY“.

Realizací projektu dojde:

  • ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, zejména však chodců, a to v trase dopravně zatížené komunikace (silnice II/467). Projekt celkově přispěje ke vzájemnému respektu mezi řidičem a chodcem v rámci silničního provozu;
  • k posílení prvku bezbariérovosti (zejména u ohrožených skupin chodců jako jsou malé děti, senioři, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, maminky s kočárky apod.), neboť řešení stavby odpovídá požadavkům na bezbariérové užívání stavby ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (např. provedení snížené obruby, hmatové úpravy, varovné pásy).

 

O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.

Vytvořeno: 14.12.2021
Mapa stránek | Vzhled stránek | Přístupnost stránek | Redakce
Oficiální stránky obce Štítina © Všechna práva vyhrazena, GDstudio - technický správce aplikace.